REKRUTACJA CZERWCOWA

Rekrutacja odbywa się na podstawie:

  1. Wysłanej do 15 maja deklaracji wstępnej dostępnej na stronie internetowej Klubu.
  2. Zdanego egzaminu w czerwcu (termin zostanie podany na 3 tygodnie przed jego przeprowadzeniem).
  3. Dostarczenia odpowiednich dokumentów podanych na stronie poświęconej Rekrutacji do Klubu.

W trybie naboru dodatkowego, jeśli taki zostanie ogłoszony w związku z wolnymi miejscami w grupie:

  1. Wysłanej do 15 sierpnia deklaracji wstępnej dostępnej na stronie internetowej Klubu.
  2. Zdanego egzaminu w sierpniu (termin zostanie podany na 3 tygodnie przed jego przeprowadzeniem).
  3. Dostarczenia odpowiednich dokumentów podanych na stronie poświęconej Rekrutacji do Klubu.

Termin EGZAMINU WSTĘPNEGO w trybie naboru dodatkowego wyznaczono na 21 sierpnia o godzinie 14.00 na Hali Kolejarz przy ulicy Alfreda 1 w Katowicach.

ZGŁOSZONE KANDYDATKI:

Lena D 2008

Zofia M 2006

Oliwia W 2006

Liwia M 2012

Julia P 2000

Wypełnienie Deklaracji jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie do celów realizacji umowy oraz celów statutowych. Aby wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych prosimy o przesłanie oficjalnego pisma skierowanego do Zarządu Klubu na adres korespondencyjny: UKS Carramba, Cmentarna 17/6, 41-500 Chorzów.

Informacja w sprawie rekrutacji: carramba.manager@gmail.com