DEKLARACJA PRZYJĘCIA

Proszę o przyjęcie mojej córki do sekcji Gimnastyki Artystycznej Uczniowskiego Klubu Sportowego Carramba.

Podpisując deklarację zobowiązuję się do przestrzegania statutu oraz regulaminów klubu.