Rekrutacja do klubu odbywa się dwa razy do roku: w czerwcu oraz w grudniu. Grupy naborowe rozpoczynają treningi od września oraz po feriach zimowych. Rekrutacja może odbyć się również w trakcie semestru w trybie naboru dodatkowego w przypadku wolnych miejsc w grupach. We wszystkich przypadkach, po zapoznaniu się ze Statutem oraz Regulaminem Klubu, należy wypełnić deklarację wstępną. Po przyjęciu na listę kandydatów zostanie podany termin i miejsce egzaminu wstępnego. Na egzamin należy dostarczyć dokumenty:
1) Wypełniona Deklaracja Przyjęcia do Klubu pobrana ze strony UKS Carramba w formie papierowej – zeskanowaną w formie elektronicznej należy wysłać najpóźniej 7 dni przed egzaminem na adres mailowy: carramba.manager@gmail.com
2) Dowód wpłaty za egzamin: 50 zł
3) Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do trenowania gimnastyki artystycznej od pediatry.
4) Zdjęcie legitymacyjne.

AKTUALNA REKRUTACJA

Autor filmu: Laura Emurla, lat 15

Jeśli chciałbyś, aby ktoś skontaktował się z Tobą i wyjaśnił zasady funkcjonowania Klubu wypełnij deklarację wstępną:

DEKLARACJA WSTĘPNA

Proszę o przyjęcie mojej córki do sekcji Gimnastyki Artystycznej Uczniowskiego Klubu Sportowego Carramba.
Podpisując deklarację zobowiązuję się do przestrzegania statutu oraz regulaminów klubu.

Informacja w sprawie rekrutacji: 690 839 550 carramba.manager@gmail.com

Wypełnienie Deklaracji jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie do celów realizacji umowy. Aby wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych prosimy o przesłanie oficjalnego pisma skierowanego do Zarządu Klubu na adres korespondencyjny: UKS Carramba, Dąbrowskiego 70, 41-500 Chorzów.