Informacja z dnia 15.03.2020: Decyzją Prezesa OZG zatwierdzony został Kalendarz Imprez GA na rok 2020 przedstawiony przez Trenera Koordynatora d/s Gimnastyki Artystycznej: Kalendarz Imprez GA 2020

Informacja z dnia 13.03.2020: Zgodnie z decyzją Prezesa OZG w Katowicach nakazuje się wszystkim klubom zrzeszonym w Związku odwołanie zajęc sportowych i rekreacyjnych od dnia 13.03.2020 do odwołania.

Informacja z dnia 11.03.2020: Szanowni Państwo, w związku z rekomendacją Ministerstwa Sportu i Turystyki, w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, ograniczenia jego skutków zdrowotnych i społecznych, zaleca się podmiotom prowadzącym i organizującym działalność w zakresie sportu, odwołanie wszystkich imprez i zajęć sportowych aż DO ODWOŁANIA. Bardzo prosimy o rozwagę i rozsądek w tym czasie – ważnym jest, aby dokładnie stosować się do zaleceń, nie uczęszczać do miejsc zatłoczonych i z dużą ilością osób, najlepiej pozostać w domu jak najwięcej to możliwe. Im pilniej stosować będziemy się do zasad bezpieczeństwa, tym przerwa będzie krótsza i efektywniejsza.

Informacja z dnia 09.03.2020: Decyzją Zarządu dnia 05.03.2020 organizację Mistrzostw Śląska oraz Zawody OZG Grup Rekreacyjnych w Gimnastyce Artystycznej 13-14.06.2020 przyznano klubowi: UKS Energia Imielin.

Informacja z dnia 12.02.2020: Prezes Okręgowego Związku Gimnastycznego ogłasza konkurs na organizację Mistrzostw Śląska oraz Zawodów OZG Grup Rekreacyjnych w Gimnastyce Artystycznej.

Ogłoszenie Konkursowe

Formularz Oferty

Informacja z dnia 05.02.2020: W roku 2020 składka roczna za Klub wnoszona do OZG wynosi 250,00 zł. Wpłat należy dokonywać do dnia 20.02.2020 przelewem na konto OZG: Okręgowy Związek Gimnastyczny,  Mikołowska 26, 40-066 Katowice15 1020 2313 0000 3902 0119 9264. Potwierdzenienia wpłat wraz z wypełnioną kartą informacyjną klubu należy przesłać do dnia 23.02.2020 na adres mail: ozg.katowice@gmail.com. Opłata startowa za udział w zawodach sportowych organizowanych pod patronatem OZG wynosi: -50,00 zł dla zawodników/zawodniczek należących do klubów zrzeszonych w OZG -80,00 zł dla zawodników/zawodniczek należących do klubów niezrzeszonych w OZG

Informacja z dnia 05.02.2020: 25 stycznia 2020 odbyło się Posiedzenie Zarządu OZG Katowice.W związku z rezygnacją z funkcji Prezesa Zarządu OZG Pana Stanisława Ruszkowskiego z dniem 27.01.2020 Zarząd na podstawie par. 27 Statutu OZG podjął uchwałę w sprawie powołania Pani Anny Mulka na stanowisko Prezesa Zarządu Okręgowego Związku Gimnastycznego w Katowicach. Przyjęto także rezygnację Pani Teresy Supińskiej z funkcji Wiceprezesa Zarządu OZG.

Informacja z dnia 04.04.2019:Wysokość składek członkowskich jakie ustalił Zarząd Okręgowego Związku Gimnastycznego w Katowicach: 200,00 zł od Klubu. Składkę członkowską należy uregulować do końca kwietnia 2019 roku przelewem na konto. Wysokość startowego na zawodach w roku 2019 wynosić będzie 50,00 zł od zawodnika/ zawodniczki dla członków klubów zrzeszonych w OZG i 80,00 zł  od zawodnika/ zawodniczki dla członków klubów nie zrzeszonych w OZG.

Informacja z dnia 06.06.2018: Uprzejmie prosimy wszystkie kluby zrzeszone w OZG Katowice o wypełnienie i wysłanie do 20.06.2018 dostępnej poniżej do pobrania „Karty informacyjnej klubu”. Forma przesłania: dokument elektroniczny zaopatrzony w pieczęć klubową, pieczęć Prezesa Klubu oraz jego podpis przesłany na mail: ozg.katowice@gmail.com

Do pobrania:

Druk Zgłoszenia do OZG

Karta informacyjna Klubu OZG

RODO:

Klauzula informacyjna RODO OZG

DOKUMENTY:

Statut OZG

Regulamin przyjmowania nowych Członków OZG

Uchwała dotycząca składek w 2020 roku