Informacja z dnia 04.04.2019:
Wysokość składek członkowskich jakie ustalił Zarząd Okręgowego Związku Gimnastycznego w Katowicach: 200,00 zł od Klubu. Składkę członkowską należy uregulować do końca kwietnia 2019 roku przelewem na konto. Wysokość startowego na zawodach w roku 2019 wynosić będzie 50,00 zł od zawodnika/ zawodniczki dla członków klubów zrzeszonych w OZG i 80,00 zł  od zawodnika/ zawodniczki dla członków klubów nie zrzeszonych w OZG.

Informacja z dnia 06.06.2018:
Uprzejmie prosimy wszystkie kluby zrzeszone w OZG Katowice o wypełnienie i wysłanie do 20.06.2018 dostępnej poniżej do pobrania „Karty informacyjnej klubu”.
Forma przesłania: dokument elektroniczny zaopatrzony w pieczęć klubową, pieczęć Prezesa Klubu oraz jego podpis przesłany na mail: ozg.katowice@gmail.com

Do pobrania:

Druk Zgłoszenia do OZG

Karta informacyjna Klubu OZG

RODO:

Klauzula informacyjna RODO OZG