Informacja z dnia 02.01.2021: W roku 2021 składka roczna za Klub wnoszona do OZG wynosi 250,00 zł. Wpłat należy dokonywać do dnia 20.01.2020 przelewem na konto OZG: Okręgowy Związek Gimnastyczny,  Mikołowska 26, 40-066 Katowice 15 1020 2313 0000 3902 0119 9264. Potwierdzenienia wpłat wraz z wypełnioną kartą informacyjną klubu należy przesłać do dnia 23.01.2020 na adres mail: ozg.katowice@gmail.com


Z wielkim żalem zawiadamiamy, że w dniu 02.12.2020 r. zmarł Pan Alfred Kucharczyk – gimnastyk, nauczyciel, trener, trzykrotny olimpijczyk (Rzym 1960, Tokio 1964, Meksyk 1968) i wielokrotny reprezentant Polski m.in. na Mistrzostwach Europy. Reprezentował Klub Gimnastyczny Radlin. Po zakończeniu kariery sportowej trener, wychowawca m.in. złotego medalisty olimpijskiego Leszka Blanika.
 
Pan śp. Alfred Kucharczyk pełnił w Klubie Gimnastycznym Radlin funkcję wiceprezesa. Pogrzeb odbędzie się 07.12.2020 r. o godzinie 9:00 w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Radlinie – Biertułtowach. W środę 09.12.2020 o godzinie 6.30 odbędzie się msza święta z intencją zamówioną przez Zarząd OZG za świętej pamięci Alfreda Kucharczyka. Spoczywaj w pokoju.
Informacja z dnia 23.06.2020: W dniu dzisiejszym na stadionie Śląskim odbyła się konferencja z marszałkiem Jakubem Chełstowskim dotycząca inauguracji Programu Klub na Śląsku. Informacji na temat przedsięwzięcia można zasięgać pod numerem telefonu 690 839 550.

 


Informacja z dnia 04.06.2020: do dnia 10.06.2020 Kluby mogą wysyłać na mail: ozg.katowice@gmail.com plakaty informujące o naborach zawodniczek/zawodników na nowy sezon. Plakaty zostaną umieszczone na FB OZG.


Informacja z dnia 15.05.2020: od 18 maja 2020 roku będzie można korzystać z hal i sal sportowych. W poniższym linku znajduje się informacja podana przez Polski Związek Gimnastyczny:

Od 18 maja 2020 roku będzie można korzystać z hal i sal sportowych

Pismo PZG z wytycznymi od 18.05.2020


Z głębokim żalem i smutkiem  zawiadamiamy  śląskie środowisko gimnastyczne, że  w dniu 21 kwietnia 2020 roku odszedł były Prezes Okręgowego Związku Gimnastycznego.

Pan Stanisław Ruszkowski od wielu lat był działaczem sportowym. Od 2001 roku pełnił funkcję Prezesa Okręgowego Związku Gimnastycznego w Katowicach. Sprawował opiekę i nadzór nad klubami z całego  Województwa Śląskiego zajmującymi się gimnastyką sportową i artystyczną. Realizował zlecone zadania dotyczące szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz organizacji zawodów sportowych i udziału w zawodach. Współpracował ze Śląską Federacją Sportu i trenerami koordynatorami w zakresie zgrupowań szkoleniowych i konsultacji Kadry Wojewódzkiej. Był pogodnym i przyjaznym człowiekiem. Zawsze służył radą i pomocą.

Zaprzyjaźnieni trenerzy i środowisko gimnastyczne


Informacja z dnia 15.03.2020: Decyzją Prezesa OZG zatwierdzony został Kalendarz Imprez GA na rok 2020 przedstawiony przez Trenera Koordynatora d/s Gimnastyki Artystycznej: Kalendarz Imprez GA 2020


Informacja z dnia 13.03.2020: Zgodnie z decyzją Prezesa OZG w Katowicach nakazuje się wszystkim klubom zrzeszonym w Związku odwołanie zajęc sportowych i rekreacyjnych od dnia 13.03.2020 do odwołania.


Informacja z dnia 11.03.2020: Szanowni Państwo, w związku z rekomendacją Ministerstwa Sportu i Turystyki, w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, ograniczenia jego skutków zdrowotnych i społecznych, zaleca się podmiotom prowadzącym i organizującym działalność w zakresie sportu, odwołanie wszystkich imprez i zajęć sportowych aż DO ODWOŁANIA. Bardzo prosimy o rozwagę i rozsądek w tym czasie – ważnym jest, aby dokładnie stosować się do zaleceń, nie uczęszczać do miejsc zatłoczonych i z dużą ilością osób, najlepiej pozostać w domu jak najwięcej to możliwe. Im pilniej stosować będziemy się do zasad bezpieczeństwa, tym przerwa będzie krótsza i efektywniejsza.


Informacja z dnia 05.02.2020: W roku 2020 składka roczna za Klub wnoszona do OZG wynosi 250,00 zł. Wpłat należy dokonywać do dnia 20.02.2020 przelewem na konto OZG: Okręgowy Związek Gimnastyczny,  Mikołowska 26, 40-066 Katowice15 1020 2313 0000 3902 0119 9264. Potwierdzenienia wpłat wraz z wypełnioną kartą informacyjną klubu należy przesłać do dnia 23.02.2020 na adres mail: ozg.katowice@gmail.com. Opłata startowa za udział w zawodach sportowych organizowanych pod patronatem OZG wynosi: -50,00 zł dla zawodników/zawodniczek należących do klubów zrzeszonych w OZG -80,00 zł dla zawodników/zawodniczek należących do klubów niezrzeszonych w OZG


Informacja z dnia 05.02.2020: 25 stycznia 2020 odbyło się Posiedzenie Zarządu OZG Katowice. W związku z rezygnacją z funkcji Prezesa Zarządu OZG Pana Stanisława Ruszkowskiego z dniem 27.01.2020 Zarząd na podstawie par. 27 Statutu OZG podjął uchwałę w sprawie powołania Pani Anny Mulka na stanowisko Prezesa Zarządu Okręgowego Związku Gimnastycznego w Katowicach. Przyjęto także rezygnację Pani Teresy Supińskiej z funkcji Wiceprezesa Zarządu OZG.


Informacja z dnia 04.04.2019:Wysokość składek członkowskich jakie ustalił Zarząd Okręgowego Związku Gimnastycznego w Katowicach: 200,00 zł od Klubu. Składkę członkowską należy uregulować do końca kwietnia 2019 roku przelewem na konto. Wysokość startowego na zawodach w roku 2019 wynosić będzie 50,00 zł od zawodnika/ zawodniczki dla członków klubów zrzeszonych w OZG i 80,00 zł  od zawodnika/ zawodniczki dla członków klubów nie zrzeszonych w OZG.


Informacja z dnia 06.06.2018: Uprzejmie prosimy wszystkie kluby zrzeszone w OZG Katowice o wypełnienie i wysłanie do 20.06.2018 dostępnej poniżej do pobrania „Karty informacyjnej klubu”. Forma przesłania: dokument elektroniczny zaopatrzony w pieczęć klubową, pieczęć Prezesa Klubu oraz jego podpis przesłany na mail: ozg.katowice@gmail.com


GODZINY DO KONTAKTU Z BIUREM OZG:

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek: 10.30-12.30

Do pobrania:

Druk Zgłoszenia do OZG

Karta informacyjna Klubu OZG

RODO:

Klauzula informacyjna RODO OZG

DOKUMENTY:

Statut OZG

Regulaminy OZG

Uchwały Zarządu:

Zebranie Zarządu 15.01.2020

Zebranie Zarządu 31.01.2020

Zebranie Zarządu 28.07.2020

Zebranie Zarządu 23.02.2021