ZASADY I CENNIK OBOWIĄZUJĄCY W SEZONIE 2020/2021

Wszystkie składki należy wpłacać na konto:

PKO BP

78 1020 2368 0000 2402 0625 6624

JEDNORAZOWA SKŁADKA WPISOWA

200,00 zł.

Opłata wpisowa obowiązuje przy rozpoczęciu kolejnego sezonu sportowego, jeśli nie było ciągłości w płaceniu składek w poprzednim sezonie. Opłata wpisowa nie będzie zwracana w wypadku rezygnacji z zajęć!

Składka za lipiec 100,00 zł i sierpień 100 zł!

TRENING INDYWIDUALNY
100 zł za 60 minut zajęć, 80 zł za 45 min zajęć

JEDNORAZOWE ZAJĘCIA PRÓBNE W GRUPIE 
GRATIS

TRENING DLA NIEZRZESZONYCH W KLUBIE

po jednych zajęciach próbnych
40 zł za 45 minut zajęć

OPŁATY MIESIĘCZNE

2 x tygodniowo po 45 min: 160,00 zł za wczesniejsza wpłatą lub 210,00 przy wpłacie po 20 tym dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc zajęć

2 x tygodniowo i więcej po minimum 90 min: 220,00 zł za wczesniejsza wpłatą lub 270,00 przy wpłacie po 20 tym dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc zajęć

1x tygodniowo 45 minut w „Słowaku” w Chorzowie dla Chorzowianek 100,00 zł i 120,00 zł dla mieszkanek innych miast za wczesniejsza wpłatą lub 150,00/170,00 przy wpłacie po 20 tym dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc zajęć

O ilości trenigów w tygodniu i ich czasie trwania decyduje Trener Główny!

!  Za datę zapłaty uważana jest data zaksięgowania się wpłaty na koncie Klubu, trzeba więc pamiętać, aby wpłaty dokonać odpowiednio wcześniej, przelew może dotrzeć na nasze konto nawet z kilkudniowym opóźnieniem.

!  Bardzo ważna jest kwestia pilnowania dat zapłaty, gdyż data „20-ty” danego miesiąca obejmuje promocję „za wcześniejszą wpłatą”, natomiast jeśli wpłata nie dotrze do nas „28-go” danego miesiąca zgodnie z datami zawartymi w cenniku następuje brak możliwości udziału w zajęciach aż do czasu uregulowania należności. Składka zaksięgowana po terminie jest o 50 zł wyższa.

Treningi rozpoczynają się we wtorek 2-go września 2020 roku i trwają do 15-go czerwca 2021 roku. W trakcie roku szkolnego jako dni wolne od treningów wypadają święta narodowe oraz kościelne, a także przerwy świąteczne, ferie zimowe i wakacje letnie. Dni wolne nie są odliczane od należności miesięcznej. Klub organizuje możliwość odrobienia zajęć, które wypadły z winy organizatora.