ZASADY I CENNIK OBOWIĄZUJĄCY W SEZONIE 2020/2021

Wszystkie składki należy wpłacać na konto:

ING Bank Śląski

83 1050 1214 1000 0023 1290 4929

JEDNORAZOWA SKŁADKA WPISOWA

200,00 zł.

Opłata wpisowa obowiązuje przy rozpoczęciu kolejnego sezonu sportowego, jeśli nie było ciągłości w płaceniu składek w poprzednim sezonie. Opłata wpisowa nie będzie zwracana w wypadku rezygnacji z zajęć!

Składka za lipiec 100,00 zł i sierpień 100 zł!

TRENING INDYWIDUALNY
100 zł za 60 minut zajęć, 80 zł za 45 min zajęć

JEDNORAZOWE ZAJĘCIA PRÓBNE W GRUPIE 
40 zł za 45 minut zajęć

TRENING DLA NIEZRZESZONYCH W KLUBIE
40 zł za 45 minut zajęć

OPŁATY MIESIĘCZNE

1 x tygodniowo po max 90 min: 160,00 zł za wczesniejsza wpłatą lub 210,00 przy wpłacie po 20 tym dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc zajęć

2 x tygodniowo i więcej: 220,00 zł za wczesniejsza wpłatą lub 270,00 przy wpłacie po 20 tym dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc zajęć

1x tygodniowo 45 minut w „Słowaku” w Chorzowie dla Chorzowianek 100,00 zł i 120,00 zł dla mieszkanek innych miast za wczesniejsza wpłatą lub 150,00/170,00 przy wpłacie po 20 tym dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc zajęć

O ilości trenigów w tygodniu i ich czasie trwania decyduje Trener Główny!

!  Za datę zapłaty uważana jest data zaksięgowania się wpłaty na koncie Klubu, trzeba więc pamiętać, aby wpłaty dokonać odpowiednio wcześniej, przelew może dotrzeć na nasze konto nawet z kilkudniowym opóźnieniem.

!  Bardzo ważna jest kwestia pilnowania dat zapłaty, gdyż data „20-ty” danego miesiąca obejmuje promocję „za wcześniejszą wpłatą”, natomiast jeśli wpłata nie dotrze do nas „28-go” danego miesiąca zgodnie z datami zawartymi w cenniku następuje brak możliwości udziału w zajęciach aż do czasu uregulowania należności. Składka zaksięgowana po terminie jest o 50 zł wyższa.

Treningi rozpoczynają się we wtorek 2-go września 2020 roku i trwają do 15-go czerwca 2021 roku. W trakcie roku szkolnego jako dni wolne od treningów wypadają święta narodowe oraz kościelne, a także przerwy świąteczne, ferie zimowe i wakacje letnie.  


ZASADY I CENNIK OBOWIĄZUJĄCY W SEZONIE 2019/2020

Wszystkie składki należy wpłacać na konto:

ING Bank Śląski

83 1050 1214 1000 0023 1290 4929

JEDNORAZOWA SKŁADKA WPISOWA

200,00 zł.

Opłata wpisowa obowiązuje przy rozpoczęciu kolejnego sezonu sportowego, jeśli nie było ciągłości w płaceniu składek w poprzednim sezonie. Opłata wpisowa nie będzie zwracana w wypadku rezygnacji z zajęć!

Proszę pamiętać o skałkach za lipiec 100,00 zł i sierpień 100 zł!

TRENING INDYWIDUALNY
100 zł za 60 minut zajęć, 80 zł za 45 min zajęć

JEDNORAZOWE ZAJĘCIA PRÓBNE W GRUPIE 
40 zł za 45 minut zajęć

TRENING DLA NIEZRZESZONYCH W KLUBIE
40 zł za 45 minut zajęć

OPŁATY MIESIĘCZNE

1 x tygodniowo po max 90 min: 140,00 zł

2 x tygodniowo i więcej: 200,00 zł

O ilości trenigów w tygodniu i ich czasie trwania decyduje Trener Główny!

!  Za datę zapłaty uważana jest data zaksięgowania się wpłaty na koncie Klubu, trzeba więc pamiętać, aby wpłaty dokonać odpowiednio wcześniej, przelew może dotrzeć na nasze konto nawet z kilkudniowym opóźnieniem.

!  Bardzo ważna jest kwestia pilnowania dat zapłaty, gdyż data „20-ty” danego miesiąca obejmuje promocję „za wcześniejszą wpłatą”, natomiast jeśli wpłata nie dotrze do nas „28-go” danego miesiąca zgodnie z datami zawartymi w cenniku następuje brak możliwości udziału w zajęciach aż do czasu uregulowania należności.

Treningi rozpoczynają się w poniedziałek 2-go września 2019 roku i trwają do 15-go czerwca 2020 roku. W trakcie roku szkolnego jako dni wolne od treningów wypadają święta narodowe oraz kościelne, a także przerwy świąteczne, ferie zimowe i wakacje letnie.  


ZASADY I CENNIK OBOWIĄZUJĄCY W SEZONIE 2018/2019

Wszystkie składki należy wpłacać na konto:

ING Bank Śląski

83 1050 1214 1000 0023 1290 4929

JEDNORAZOWA SKŁADKA WPISOWA

200,00 zł.

Opłata wpisowa obowiązuje przy rozpoczęciu kolejnego sezonu sportowego, jeśli nie było ciągłości w płaceniu składek w poprzednim sezonie.

Proszę pamiętać o skałkach za lipiec i sierpień!

TRENING INDYWIDUALNY
100 zł za 60 minut zajęć.

JEDNORAZOWE ZAJĘCIA PRÓBNE W GRUPIE

40 zł za 45 minut zajęć

OPIS SYSTEMU OPŁAT

Strategia opłat w Klubie opiera się na kilku systemach rozliczeniowych: systemie rocznym, kwartalnym systemie kaskadowym, systemie miesięcznym kaskadowymi i systemie miesięcznym ze stałymi wpłatami. Poniżej opisujemy dla Państwa wszystkie systemy dla każdej grupy.

!  Za datę zapłaty uważana jest data zaksięgowania się wpłaty na koncie Klubu, trzeba więc pamiętać, aby wpłaty dokonać odpowiednio wcześniej, przelew może dotrzeć na nasze konto nawet z kilkudniowym opóźnieniem.

!  Bardzo ważna jest kwestia pilnowania dat zapłaty, gdyż data „20-ty” danego miesiąca obejmuje promocję „za wcześniejszą wpłatą”, natomiast jeśli wpłata nie dotrze do nas „29-go” danego miesiąca zgodnie z datami zawartymi w cenniku następuje brak możliwości udziału w zajęciach aż do czasu uregulowania należności.

NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ, ŻE NIE MA OPŁATY ZA CZERWIEC, LIPIEC, SIERPIEŃ PRZY SYSTEMACH ROCZNYM, KWARTALNYM, MIESIĘCZNYM wymienionych poniżej dla grup Rajskie Ptaki, Koliberki, Motylki– nie dotyczy indywidualnych ustaleń płatności! 

Treningi rozpoczynają się w poniedziałek 3-go września 2018 roku i trwają do 17-go czerwca 2018 roku. W trakcie roku szkolnego jako dni wolne od treningów wypadają święta narodowe oraz kościelne, a także przerwy świąteczne, ferie zimowe i wakacje letnie.


GRUPA WYCZYNOWA RAJSKIE PTAKI

TRENINGI: PONIEDZIAŁEK, WTOREK, CZWARTEK, PIĄTEK  

Klub w cenie zawartej w cenniku gwarantuje dla grupy wyczynowej 10 godzin treningowych tygodniowo, 40 godzin miesięcznie oprócz dni wolnych od treningu zgodnie ze świętami narodowymi i kościelnymi, oprócz przerw świątecznych, ferii zimowych, wakacji letnich. W miarę możliwości finansowych, kadrowych i zapleczowych Klubu godzin treningowych gwarantowanych w cenie dla wyczynu może być więcej. Obecność na wszystkich podanych godzinach dla grupy wyczynowej jest obowiązkowa. W sezonie 2018/2019 planuje się w standardowych tygodniach 11,5 jednostek treningowych w tygodniu dla grupy wyczynowej.

CENNIK DLA GRUPY WYCZYNOWEJ:

Kwotowe zestawienie systemów opłat:

system opłat:                 wpłata roczna        wpłaty kwartalne      wpłat miesięcznych       wpłat miesięcznych

.                                                     1                      3 kaskadowe            9 kaskadowych                9 stałych

roczna suma wpłat:       2 300,00 zł             2 500,00 zł              2 700,00 zł                  2 970,00 zł

SYSTEM ROCZNY

Możliwe jest dokonanie 1 wpłaty rocznej do 03.09.2018, wtedy zamiast kwoty 2 500,00 obowiązuje zniżka w wysokości 7,5% = 2 300,00 zł.

CO SIĘ STANIE JEŻELI ZAPŁACISZ ZA CAŁY ROK Z GÓRY, ALE BĘDZIESZ MUSIAŁ ZREZYGNOWAĆ Z ZAJĘĆ?

W takim wypadku zwrócimy Ci wyłożone pieniądze pod koniec roku szkolnego, ale musisz pamiętać o:

  • złożeniu pisemnego wypowiedzenia z udziału w zajęciach w formie pisemnej wysłanego na adres korespondencyjny Klubu – liczy się data stempla pocztowego
  • okres wypowiedzenia to 1 miesiąc z podaniem ważnej przyczyny rezygnacji (czyli składając wypowiedzenie 20 marca obowiązuje Cię jeszcze składka za kwiecień) lub 3 miesiące bez względu na powód rezygnacji – szczegóły znajdują się w Regulaminie Klubu.
  • zasady zwrotu wyłożonych pieniędzy: przy wpłacie rocznej 2 300,00 kwotę tą dzielimy na 10 miesięcy: przykładowo rezygnując w 20 marca, Twój zwrot wyniesie: 230,00 zł x 2 = 460,00 zł przy miesięcznym okresie wypowiedzenia.

SYSTEM KWARTALNY KASKADOWY

W kwartalnym systemie kaskadowym dla grupy wyczynowej obowiązują 3 wpłaty:

do 20.08 1250,00 zł lub 29.08 1 450,00

do 20.11 925,00 lub 29.11 1 125,00

do 20.02 325,00 lub 29.02 525,00 zł

=         2 500,00 zł    /              3 100,00 zł na cały rok

Za datę zapłaty uważana jest data zaksięgowania się wpłaty na koncie Klubu ( trzeba pamiętać, aby wpłaty dokonać odpowiednio wcześniej, przelew może dotrzeć na nasze konto nawet z kilkudniowym opóźnieniem).


SYSTEM MIESIĘCZNY KASKADOWY

Istnieje również możliwość rozliczania się w systemie miesięcznym kaskadowym:

do 20.08 410,00 zł  lub 460,00 zł do 29.08

do 20.09 370,00 zł lub 420,00 zł do 29.09

do 20.10 340,00 zł lub 390,00 zł do 29.10

do 20.11 320,00 zł lub 370,00 zł do 29.11

do 20.12 310,00 zł lub 360,00 zł do 29.12

do 20.01 300,00 zł lub 350,00 zł do 29.01

do 20.02 280,00 zł lub 320,00 zł do 29.02

do 20.03 250,00 zł lub 300,00 zł do 29.03

do 20.04 120,00 zł lub 170,00 zł do 29.04

= 2 700,00 zł na cały rok


SYSTEM MIESIĘCZNY ZE STAŁĄ CENĄ                                                                         oferta ważna do 05.09.2018 !

Kolejną możliwością rozliczania się jest system miesięcznym ze stałą ceną:

do 20.08 330,00 zł lub 380,00 zł do 29.08

do 20.09 330,00 zł lub 380,00 zł do 29.09

do 20.10 330,00 zł lub 380,00 zł do 29.10

do 20.11 330,00 zł lub 380,00 zł do 29.11

do 20.12 330,00 zł lub 380,00 zł do 29.12

do 20.01 330,00 zł lub 380,00 zł do 29.01

do 20.02 330,00 zł lub 380,00 zł do 29.02

do 20.03 330,00 zł lub 380,00 zł do 29.03

do 20.04 330,00 zł lub 380,00 zł do 29.04

= 2 970,00 zł na cały rok


GRUPY REKREACYJNE

(8 latki-w 2018 roku rocznik 2010 i starsze rozpoczynające trenowanie w tym wieku lub przechodzące z grup naborowej i wyczynowej ze względu na brak predyspozycji lub możliwości do trenowania w grupie wyczynowej.)

TRENINGI:

WTOREK 17.00-18.30 w Szkole Społecznej przy ulicy Batorego 46 w Chorzowie

CZWARTEK 19.15-21.30 w Szkole „Słowak” przy ulicy Dąbrowskiego 36 w Chorzowie

PIĄTEK 18.30-20.30 w Szkole Społecznej przy ulicy Batorego 46 w Chorzowie

Klub w cenie zawartej w cenniku gwarantuje dla grup rekreacyjnych liczbę godzin treningowych zgodnie z Państwa wyborem, oprócz dni wolnych od treningu zgodnie ze świętami narodowymi i kościelnymi, oprócz przerw świątecznych, ferii zimowych, wakacji letnich. Obecność na wszystkich podanych godzinach dla grupy rekreacyjnej jest obowiązkowa, a o przewidywanej nieobecności należy informować nas z wyprzedzeniem smsem: 665 427 778.

CENNIK DLA GRUP REKREACYJNYCH:

SYSTEM MIESIĘCZNY ZE STAŁĄ CENĄ

1 RGT ( rekreacyjna grupa tematyczna) w tygodniu: 45’x4= średnio 4 jednostki treningowe miesięcznie=3h, czyli 20 zł za jednostkę treningową

80,00 zł do 20-go dnia miesiąca poprzedzającego zajęcia lub 170,00 zł do 29-go dnia miesiąca poprzedzającego zajęcia.

do 20.08 80,00 zł lub 170,00 zł do 29.08

do 20.09 80,00 zł lub 170,00 zł do 29.09

do 20.10 80,00 zł lub 170,00 zł do 29.10

do 20.11 80,00 zł lub 170,00 zł do 29.11

do 20.12 80,00 zł lub 170,00 zł do 29.12

do 20.01 80,00 zł lub 170,00 zł do 29.01

do 20.02 80,00 zł lub 170,00 zł do 29.02

do 20.03 80,00 zł lub 170,00 zł do 29.03

do 20.04 80,00 zł lub 170,00 zł do 29.04

do 20.05 80,00 zł lub 170,00 zł do 29.05

2 RGT w tygodniu: 45’x8= ~ 8 jednostek treningowych miesięcznie=6h, czyli 17,50 za jednostkę treningową

140,00 zł  do 20-go dnia miesiąca poprzedzającego zajęcia lub 190,00 zł do 29-go dnia miesiąca poprzedzającego zajęcia.

do 20.08 140,00 zł lub  190,00 zł do 29.08

do 20.09 140,00 zł lub  190,00 zł do 29.09

do 20.10 140,00 zł lub  190,00 zł do 29.10

do 20.11  140,00 zł lub  190,00 zł do 29.11

do 20.12  140,00 zł lub  190,00 zł do 29.12

do 20.01  140,00 zł lub  190,00 zł do 29.01

do 20.02  140,00 zł lub  190,00 zł do 29.02

do 20.03  140,00 zł lub  190,00 zł do 29.03

do 20.04  140,00 zł lub  190,00 zł do 29.04

do 20.05  140,00 zł lub  190,00 zł do 29.05

3 RGT w tygodniu: 45’x12= ~ 12 jednostek treningowych miesięcznie=9h, czyli 15,00 za jednostkę treningową

180,00 zł  do 20-go dnia miesiąca poprzedzającego zajęcia lub 230,00 zł do 29-go dnia miesiąca poprzedzającego zajęcia.

do 20.08 180,00 zł lub  230,00 zł do 29.08

do 20.09 180,00 zł lub  230,00 zł do 29.09

do 20.10 180,00 zł lub  230,00 zł do 29.10

do 20.11  180,00 zł lub  230,00 zł do 29.11

do 20.12  180,00 zł lub  230,00 zł do 29.12

do 20.01  180,00 zł lub  230,00 zł do 29.01

do 20.02  180,00 zł lub  230,00 zł do 29.02

do 20.03  180,00 zł lub  230,00 zł do 29.03

do 20.04  180,00 zł lub  230,00 zł do 29.04

do 20.05  180,00 zł lub  230,00 zł do 29.05

4 RGT w tygodniu: 45’x16= ~ 16 jednostek treningowych miesięcznie=12h, czyli 12,50 za jednostkę treningową

200,00 zł do 20-go dnia miesiąca poprzedzającego zajęcia lub 250,00 zł do 29-go dnia miesiąca poprzedzającego zajęcia.

do 20.08 200,00 zł lub  250,00 zł do 29.08

do 20.09 200,00 zł lub  250,00 zł  do 29.09

do 20.10 200,00 zł lub  250,00 zł  do 29.10

do 20.11  200,00 zł lub  250,00 zł  do 29.11

do 20.12  200,00 zł lub  250,00 zł  do 29.12

do 20.01  200,00 zł lub  250,00 zł  do 29.01

do 20.02  200,00 zł lub  250,00 zł  do 29.02

do 20.03  200,00 zł lub  250,00 zł  do 29.03

do 20.04  200,00 zł lub  250,00 zł  do 29.04

do 20.05  200,00 zł lub  250,00 zł  do 29.05

5 RGT w tygodniu: 45’x20= ~ 20 jednostek treningowych miesięcznie=15h, czyli 11,00 za jednostkę treningową

220,00 zł do 20-go dnia miesiąca poprzedzającego zajęcia lub 270,00 zł do 29-go dnia miesiąca poprzedzającego zajęcia.

do 20.08 220,00 zł lub  270,00 zł do 29.08

do 20.09 220,00 zł lub  270,00 zł  do 29.09

do 20.10 220,00 zł lub  270,00 zł  do 29.10

do 20.11  220,00 zł lub  270,00 zł do 29.11

do 20.12  220,00 zł lub  270,00 zł  do 29.12

do 20.01  220,00 zł lub  270,00 zł  do 29.01

do 20.02  220,00 zł lub  270,00 zł  do 29.02

do 20.03  220,00 zł lub  270,00 zł  do 29.03

do 20.04  220,00 zł lub  270,00 zł  do 29.04

do 20.05  220,00 zł lub  270,00 zł  do 29.05

5 RGT+ MIX IMPROVISATION w tygodniu: 45’x28= ~ 28 jednostek treningowych miesięcznie=21h, czyli 8,90 za jednostkę treningową

250,00 zł do 20-go dnia miesiąca poprzedzającego zajęcia lub 300,00 zł do 29-go dnia miesiąca poprzedzającego zajęcia.

do 20.08 250,00 zł lub  300,00 zł do 29.08

do 20.09 250,00 zł lub  300,00 zł  do 29.09

do 20.10 250,00 zł lub  300,00 zł  do 29.10

do 20.11  250,00 zł lub  300,00 zł do 29.11

do 20.12  250,00 zł lub  300,00 zł  do 29.12

do 20.01  250,00 zł lub  300,00 zł  do 29.01

do 20.02  250,00 zł lub  300,00 zł  do 29.02

do 20.03  250,00 zł lub  300,00 zł  do 29.03

do 20.04  250,00 zł lub  300,00 zł do 29.04

do 20.05  250,00 zł lub  300,00 zł do 29.05

MIX IMPROVISATION 90′ w tygodniu = ~ 8 jednostek treningowych miesięcznie=6h, czyli 15,00 za jednostkę treningową

120,00 zł do 20-go dnia miesiąca poprzedzającego zajęcia lub 170,00 zł do 29-go dnia miesiąca poprzedzającego zajęcia.

do 20.08 120,00 zł lub  170,00 zł do 29.08

do 20.09 120,00 zł lub  170,00 zł do 29.09

do 20.10 120,00 zł lub  170,00 zł do 29.10

do 20.11  120,00 zł lub  170,00 zł do 29.11

do 20.12  120,00 zł lub  170,00 zł do 29.12

do 20.01  120,00 zł lub  170,00 zł do 29.01

do 20.02  120,00 zł lub  170,00 zł do 29.02

do 20.03  120,00 zł lub  170,00 zł do 29.03

do 20.04  120,00 zł lub  170,00 zł do 29.04

do 20.05  120,00 zł lub  170,00 zł do 29.05

do 20.06  100,00 zł lub  150,00 zł do 29.06

do 20.07  100,00 zł lub  150,00 zł do 29.07

Za datę zapłaty uważana jest data zaksięgowania się wpłaty na koncie Klubu ( trzeba pamiętać, aby wpłaty dokonać odpowiednio wcześniej, przelew może dotrzeć na nasze konto nawet z kilkudniowym opóźnieniem)!


GRUPA NABOROWA KOLIBERKI  

(5 latki-w 2018 roku rocznik 2013, które przechodzą z grupy Motylki lub 7, 6 latki-w 2018 roku rocznik 2011, 2012 rozpoczynające trenowanie w tym wieku)

TRENINGI: PONIEDZIAŁEK 16.30-18.30, PIĄTEK 16.00-18.00 na hali „Kolejarz” przy ulicy Alfreda 1 w Katowicach.

Klub w cenie zawartej w cenniku gwarantuje dla grupy wyczynowej 4 godziny treningowe tygodniowo, 16 godzin miesięcznie oprócz dni wolnych od treningu zgodnie ze świętami narodowymi i kościelnymi, oprócz przerw świątecznych, ferii zimowych, wakacji letnich. Obecność na wszystkich podanych godzinach dla grupy rekreacyjnej jest obowiązkowa, a o przewidywanej nieobecności należy informować nas z wyprzedzeniem smsem: 665 427 778.

CENNIK DLA GRUPY KOLIBERKI:

Kwotowe zestawienie systemów opłat:

system opłat:                 wpłata roczna        wpłaty kwartalne      wpłat miesięcznych       wpłat miesięcznych

.                                                     1                      3 kaskadowe            9 kaskadowych                9 stałych

roczna suma wpłat:       1 770,00 zł             1 900,00 zł              2 100,00 zł                  2 400,00 zł

SYSTEM ROCZNY                                                                                                                        oferta ważna do 05.09.2018 !

Możliwe jest dokonanie 1 wpłaty rocznej do 03.09.2018, wtedy zamiast kwoty 1 900,00 obowiązuje zniżka w wysokości 7,5% = 1 770,00 zł.

CO SIĘ STANIE JEŻELI ZAPŁACISZ ZA CAŁY ROK Z GÓRY, ALE BĘDZIESZ MUSIAŁ ZREZYGNOWAĆ Z ZAJĘĆ?

W takim wypadku zwrócimy Ci wyłożone pieniądze pod koniec roku szkolnego, ale musisz pamiętać o:

  • złożeniu pisemnego wypowiedzenia z udziału w zajęciach w formie pisemnej wysłanego na adres korespondencyjny Klubu – liczy się data stempla pocztowego
  • okres wypowiedzenia to 1 miesiąc z podaniem ważnej przyczyny rezygnacji (czyli składając wypowiedzenie 20 marca obowiązuje Cię jeszcze składka za kwiecień) lub 3 miesiące bez względu na powód rezygnacji – szczegóły znajdują się w Regulaminie Klubu.
  • zasady zwrotu wyłożonych pieniędzy: przy wpłacie rocznej 2 300,00 kwotę tą dzielimy na 10 miesięcy: przykładowo rezygnując w 20 marca, Twój zwrot wyniesie: 230,00 zł x 2 = 460,00 zł przy miesięcznym okresie wypowiedzenia.

SYSTEM KWARTALNY KASKADOWY                                                                      oferta ważna do 05.09.2018 !

W kwartalnym systemie kaskadowym obowiązują 3 wpłaty:

do 20.08 950,00 zł lub 29.08 1 000,00

do 20.11 684,00 lub 29.11 734,00

do 20.02 266,00 lub 29.02 316,00 zł

=         1 900,00 zł    /              2 050,00 zł na cały rok

Za datę zapłaty uważana jest data zaksięgowania się wpłaty na koncie Klubu ( trzeba pamiętać, aby wpłaty dokonać odpowiednio wcześniej, przelew może dotrzeć na nasze konto nawet z kilkudniowym opóźnieniem).


SYSTEM MIESIĘCZNY KASKADOWY                                                                 oferta ważna do 05.09.2018 !

Istnieje również możliwość rozliczania się w systemie miesięcznym kaskadowym:

do 20.08 420,00 zł lub  470,00 zł do 29.08

do 20.09 378,00 zł lub  428,00 zł do 29.08

do 20.10 336,00 zł lub  386,00 zł do 29.08

do 20.11 294,00 zł lub  344,00 zł do 29.08

do 20.12 252,00 zł lub  302,00 zł do 29.08

do 20.01 210,00 zł lub  260,00 zł do 29.08

do 20.02 126,00 zł lub  176,00 zł do 29.08

do 20.03 63,00 zł lub  113,00 zł do 29.08

do 20.04 21,00 zł lub  71,00 zł do 29.08

= 2 100,00 zł na cały rok


SYSTEM MIESIĘCZNY ZE STAŁĄ CENĄ                                                 oferta ważna do 05.09.2018 !

Kolejną możliwością rozliczania się jest system miesięcznym ze stałą ceną:

do 20.08 267,00 zł lub 317,00 zł do 29.08

do 20.09  267,00 zł lub 317,00 zł do 29.09

do 20.10  267,00 zł lub 317,00 zł do 29.10

do 20.11  267,00 zł lub 317,00 zł do 29.11

do 20.12  267,00 zł lub 317,00 zł do 29.12

do 20.01  267,00 zł lub 317,00 zł do 29.01

do 20.02  267,00 zł lub 317,00 zł do 29.02

do 20.03  267,00 zł lub 317,00 zł do 29.03

do 20.04  267,00 zł lub 317,00 zł do 29.04

= 2 400,00 zł na cały rok


GRUPA NABOROWA MOTYLKI 

(4 i 5 latki-w 2018 roku rocznik 2014 i 2013, które przechodzą z grupy Baby Gym lub 5 latki-w 2018 roku rocznik 2013 rozpoczynające trenowanie w tym wieku)

TRENINGI: PONIEDZIAŁEK 16.30-18.00, PIĄTEK 16.00-17.30 na hali „Kolejarz” przy ulicy Alfreda 1 w Katowicach.

Klub w cenie zawartej w cenniku gwarantuje dla grupy wyczynowej 3 godziny treningowe tygodniowo, 12 godzin miesięcznie oprócz dni wolnych od treningu zgodnie ze świętami narodowymi i kościelnymi, oprócz przerw świątecznych, ferii zimowych, wakacji letnich. Obecność na wszystkich podanych godzinach dla grupy rekreacyjnej jest obowiązkowa, a o przewidywanej nieobecności należy informować nas z wyprzedzeniem smsem: 665 427 778.

CENNIK DLA GRUPY MOTYLKI :

Kwotowe zestawienie systemów opłat:

system opłat:                 wpłata roczna        wpłaty kwartalne      wpłat miesięcznych       wpłat miesięcznych

.                                                     1                      3 kaskadowe            9 kaskadowych                9 stałych

roczna suma wpłat:       1 700,00 zł             1 900,00 zł              2 100,00 zł                  2 400,00 zł

Możliwe jest dokonanie 1 wpłaty rocznej do 03.09.2018, wtedy zamiast kwoty 1 900,00 obowiązuje zniżka w wysokości 5% = 1 820,00 zł.

W kwartalnym systemie kaskadowym dla grupy rekreacyjnej obowiązują 3 wpłaty:

do 20.08 950,00 zł lub 29.08 1 150,00

do 20.11 600,00 zł lub 29.11 800,00

do 20.02 350,00 zł lub 29.02 550,00

=        1 900,00 zł       /               2 500,00 zł

Za datę zapłaty uważana jest data zaksięgowania się wpłaty na koncie Klubu ( trzeba pamiętać, aby wpłaty dokonać odpowiednio wcześniej, przelew może dotrzeć na nasze konto nawet z kilkudniowym opóźnieniem).

Istnieje również możliwość rozliczania się w systemie miesięcznym kaskadowym:

do 20.08 420,00 zł

do 20.09 360,00zł

do 20.10 340,00 zł

do 20.11 320,00 zł

do 20.12 300,00 zł

do 20.01 280,00 zł

do 20.02 260,00 zł

do 20.03 240,00 zł

do 20.04 220,00 zł

= 2 400,00 zł


GRUPA „BABY GYM”

(3 i 4 latki-w 2018 roku rocznik 2014 i 2013 rozpoczynające trenowanie w tym wieku)

TRENINGI: PONIEDZIAŁEK 16.30-17.45, PIĄTEK 16.00-16.45 na hali „Kolejarz” przy ulicy Alfreda 1 w Katowicach.

Klub w cenie zawartej w cenniku gwarantuje dla grupy wyczynowej 1,5 godziny treningowe tygodniowo, 6 godzin miesięcznie oprócz dni wolnych od treningu zgodnie ze świętami narodowymi i kościelnymi, oprócz przerw świątecznych, ferii zimowych, wakacji letnich. Obecność na wszystkich podanych godzinach dla grupy rekreacyjnej jest obowiązkowa, a o przewidywanej nieobecności należy informować nas z wyprzedzeniem smsem: 665 427 778.

CENNIK DLA GRUPY BABY GYM:

Możliwe jest dokonanie 1 wpłaty rocznej do 03.09.2018, wtedy zamiast kwoty 1 900,00 obowiązuje zniżka w wysokości 5% = 1 820,00 zł.

W kwartalnym systemie kaskadowym dla grupy rekreacyjnej obowiązują 3 wpłaty:

do 20.08 950,00 zł lub 29.08 1 150,00

do 20.11 600,00 zł lub 29.11 800,00

do 20.02 350,00 zł lub 29.02 550,00

=        1 900,00 zł       /               2 500,00 zł

Za datę zapłaty uważana jest data zaksięgowania się wpłaty na koncie Klubu ( trzeba pamiętać, aby wpłaty dokonać odpowiednio wcześniej, przelew może dotrzeć na nasze konto nawet z kilkudniowym opóźnieniem).

Istnieje również możliwość rozliczania się w systemie miesięcznym kaskadowym:

do 20.08 420,00 zł

do 20.09 360,00zł

do 20.10 340,00 zł

do 20.11 320,00 zł

do 20.12 300,00 zł

do 20.01 280,00 zł

do 20.02 260,00 zł

do 20.03 240,00 zł

do 20.04 220,00 zł

= 2 400,00 zł
ZASADY I CENNIK OBOWIĄZUJĄCY W SEZONIE 2017/2018

Wszystkie składki należy wpłacać na konto:

ING Bank Śląski

83 1050 1214 1000 0023 1290 4929

Jednorazowa składka wpisowa 200 zł

Miesięczna składka za okres wakacyjny bez zajęć 130 zł po drugim dniu miesiąca lub zaksięgowane na koncie Klubu do drugiego dnia miesiąca ( VII, VIII) 100 zł.

TRENING INDYWIDUALNY
80 zł za 60 minut zajęć.


WYSOKOŚĆ SKŁADEK W SEZONIE 2017/2018

RAJSKIE PTAKI

Cała kwota za sezon to kwota 28100,00 zł
Wpłaty zostały podzielone w następujący sposób:
10×255 zł + 2×130 zł= 2 810,00 zł

jeśli wpłata zostanie zaksięgowana na koncie Klubu do 2-go dnia danego miesiąca obowiązuje promocja za wcześniejszą wpłatą: – 30,00 zł.

KOLIBERKI

Cała kwota za sezon to kwota 2160,00 zł
Wpłaty zostały podzielone w następujący sposób:
10×190 zł + 2×130 zł= 2 160,00 zł

jeśli wpłata zostanie zaksięgowana na koncie Klubu do 2-go dnia danego miesiąca obowiązuje promocja za wcześniejszą wpłatą: – 30,00 zł.

NIMFY

Cała kwota za sezon to kwota 2160,00 zł
Wpłaty zostały podzielone w następujący sposób:
10×190 zł + 2×130 zł= 2 160,00 zł

jeśli wpłata zostanie zaksięgowana na koncie Klubu do 2-go dnia danego miesiąca obowiązuje promocja za wcześniejszą wpłatą: – 30,00 zł.