TABLICA OGŁOSZEŃ

 

Informacja z dnia 11.03.2018
Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem Klubu opłata za udział w zajęciach za dany miesiąc powinna być wpłacona najpóźniej do 10-go dnia miesiąca. Jeśli opłata ta nie została wpłacona do 2 go dnia miesiąca z góry nie obejmuje kwoty promocyjnej. Wszystkie potwierdzenia wpłat należy wysyłać w formie jpg lub pdf do 10 go dnia danego miesiąca na adres mail: carramba.manager@gmail.com
Na podstawie przesłanych potwierdzeń 10 dnia każdego miesiąca zostanie sporządzona lista osób, które mogą wziąć udział w zajęciach. Pozostałe osoby mogą uczestniczyć w zajęciach po uregulowaniu opłaty i przesłanie potwierdzenia na podany adres mail.

Informacja z dnia 08.03.2018

06.04.2018 w piątek na Hali Kolejarz w godzinach popołudniowych odbędzie się „II Klubowy Puchar Carramby”. W zawodach wezmą udział tylko zawodniczki z ważną licencją zawodnika (dotyczy od rocznika 2011, młodsze zawodniczki startują bez licencji). Opłatę licencyjną w wysokości 80 zł należy wpłacić na konto Klubu do 12.03.2018 z dopiską „licencja 2018”. Zawodniczki, które nie opłacą licencji w wyznaczonym terminie nie wezmą udziału w zawodach i zostaną automatycznie przeniesione do grupy D (zawodniczki nie startujące- treningi w Chorzowie we wtorki i piątki). Startowe na zawody wynosi 80 zł i należy je wpłacić na konto Klubu do 16.03.2018.

Zarząd Klubu wprowadził obowiązek przesyłania potwierdzenia wpłat na mail: carramba.manager@gmail.com
Uprzejmie proszę o przełsanie potwierdzeń w formie pdf lub jpg wszystkich wpłat od stycznia 2018 w terminie do niedzieli 11.03.2018.

Informacja z dnia 07.03.2018

Trening w czwartek 08.03.2018 w Zabrzu odbędzie się w godzinach: 18.15-20.15. Od przyszłego tygodnia przewidywane są już wyższe temperatury, w związku z czym od przyszłego tygodnia zajęcia odbywać się już będą w pełnym wymiarze godzinowym. W razie temperatur minusowych trening czwartkowy będzie skracany do 2 godzin.