mgr Anna Mulka

Stanowisko w UKS Carramba: Główny Trener Gimnastyki Artystycznej

Wykształcenie wyższe pedagogiczne:

mgr Wychowania Fizycznego – AWF Katowice

mgr Fizjoterapii – AWF Katowice

Wykształcenie zawodowe:

Instruktor Gimnastyki

Instruktor Akrobatyki

Sędzia PZG Ogólnopolski Gimnastyki Artystycznej

Instruktor Wspinaczki Skałkowej

Instruktor Kendo

Instruktor Pływania

Instruktor Fitness

Członek Katowickiego Klubu Wysokogórskiego

Prezes UKS Carramba

Sekretarz Okręgowego Związku Gimnastycznego

mgr Anna Siwczyk

Stanowisko w UKS Carramba: Trener Tańca Klasycznego

Renata Kończyk

Stanowisko w UKS Carramba: Instruktor Gimnastyki Artystycznej, Specjalista ds dzieci w wieku przedszkolnym

Wykształcenie zawodowe: Nauczyciel mianowany

Specjalność: Nauczyciel Przedszkola

Doświadczenie zawodowe:

Praca z dziećmi od roku 1973

Dyrektor Przedszkola 1993

Nauczyciel w Stowarzyszeniu „Szkoła Przyszłości” od 1993 do nadal

Instruktor Gimnastyki Artystycznej 2018

mgr Patrycja Wojtaszak

Stanowisko w UKS Carramba: Instruktor Mażoretek

Wykształcenie wyższe pedagogiczne:

magister pedagogiki zdrowia z Dyplomem metodyki nauczania

Instruktor pierwszego stopnia Tańca Mażoretkowego

Dyplom kinezjologii edukacyjnej
Dyplom z terapii tańcem
Dyplom szkolenia przygotowawczo- ruchowego z podstaw aerobiku.
Studia podyplomowe z metodyki nauczania języka angielskiego

mgr Natalia Korolyk

Trener Delegat

magister Wychowania Fisycznego – Uniwersytet Lwowski

Choreograf