Regulamin Mini Carramba Cup

18.05.2019

REGULAMIN MINI CARRAMBA CUP 18.05.2019

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DOTYCZĄCA ZAWODÓW

Proszę o przesłanie przez Menagera grupy skanu podpisanego własnoręcznie poniżej zamieszczonego dokumentu na adres mail: carrambacup@gmail.com w nieprzekraczalnym terminie 15.05.2019

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH

———————————————————————————————————–

Ogólny Regulamin Zawodów